Aquest curs 2011-12 el nostre centre participa en el Pla Nacional "Impuls de la lectura: 100% lectors" presentat pel Govern de la Generalitat establint com a objectiu estratègic la millora de l'èxit escolar de tot l'alumnat. I ho fa potenciant la lectura sistemàtica en totes les àrees i matèries del currículum al llarg de tota l'escolaritat bàsica per augmentar la competència comunicativa i lingüística i el desenvolupament de l'hàbit lector dels infants i joves, sense oblidar que la competència lectora és la base de molts aprenentatges i un requisit per participar amb èxit en bona part dels àmbits de la vida adulta.
El Pla d’Impuls de la Lectura tindrà 3 eixos principals:


L’aprenentatge de la lectura, on es desenvoluparà la capacitat de llegir, comprendre i analitzar textos. L’objectiu és analitzar la forma d’ensenyar a llegir i amb quins materials es fa.
L’ús de la lectura per l’aprenentatge: un cop assolida la lectura, desenvolupar la capacitat d’usar-la com a eina d’accés a la informació, la descoberta i l’ampliació de coneixements,
L’hàbit lector: desenvolupar l’hàbit de llegir i desvetllar els gustos personals per gaudir de la lectura.

En aquest link podeu trobar més informació: http://www.xtec.cat/impulslectura.

Coordinació Pedagògica.

Estàs aquí:Home Primera pàgina PILE (Pla d'Impuls a la Lectura)