Grau superior de laboratori clínic i biomèdic

Laboratori clínic i biomèdic

Per a què et formem?

El currículum desenvolupat pel Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya especifica quina competència general tindran els alumnes que hagin superat el cicle formatiu de grau superior de laboratori clínic i biomèdic:

Realitzar estudis analítics de mostres biològiques, seguint els protocols normalitzats de treball, aplicant les normes de qualitat, seguretat i mediambientals establertes, i valorant els resultats tècnics, perquè serveixin com a suport a la prevenció, al diagnòstic, al control de l'evolució i al tractament de la malaltia, així com a la investigació, seguint els protocols establerts en la unitat assistencial.

Com es pot deduir de l'apartat anterior, les feines més habituals que podreu desenvolupar són com a:

- Tècnic / a superior en laboratori de Diagnòstic Clínic.
- Tècnic / a especialista en laboratori.
- Ajudant Tècnic en Laboratori d'Investigació i experimentació.
- Ajudant tècnic en Laboratori de Toxicologia.
- Delegat / a Comercial de Productes Hospitalaris i Farmacèutics.

Estàs aquí:Home Estudis Cicles formatius Grau superior Uncategorised Grau superior de laboratori clínic i biomèdic