Cicles formatius de grau superior

Cicles formatius de grau superior:
- Sistemes electrotècnics i automatitzats
- Disseny i moblament (construccions efímeres i decorats)
- Anatomia patològica i citodiagnòstic (1r curs LOE)   
- Anatomia patològica i citologia (2n curs LOGSE)
- Laboratori clínic i biomèdic (1r curs LOE)
 
- Laboratori de diagnòstic clínic (2n curs LOGSE)
- Salut ambiental