Grau superior de laboratori de diagnòstic clínic

Laboratori de diagnòstic clínic

Per a què et formem?

- Per a recollir, registrar, classificar i distribuir mostres biològiques humanes.
- Per a realitzar els estudis de bioquímica clínica processant i analitzant mostres biològiques.
- Per a realitzar estudis microbiològics processant i analitzant mostres d'origen humà.
- Per a realitzar estudis hematològics i genètics processant i analitzant mostres de medul·la òssia i sang humanes i obtenir hemoderivats.
- Per a organitzar i gestionar, al seu nivell, l'àrea de treball assignada.

Estàs aquí:Home