Organització dels cicles formatius

Cicles formatius: com s'organitzen?

Els cicles formatius tenen una durada de 1400 a 2000 hores (un o dos cursos acadèmics) i estan organitzats en crèdits (matèries dels antics cicles formatius LOGSE) o en mòduls (matèries dels nous cicles formatius LOE) relacionats sempre amb les tasques a desenvolupar segons el cicle que es cursa. Alguns crèdits o mòduls són comuns per a tots els cicles formatius, tant de grau mitjà com de grau superior, per exemple la formació i orientació laboral, i la formació en centres de treball; a aquest darrer crèdit dediquem un apartat explicant el seu funcionament i objectiu en aquest mateix web.

 

Estàs aquí:Home