Objectius dels cicles formatius

Què pretenen els cicles formatius?

L'objectiu dels cicles formatius és donar una formació el més completa possible, tant a nivell teòric com pràctic, per tal que els alumnes assoleixin els coneixements necessaris per desenvolupar les tasques per a les quals els faculta el títol obtingut, bé com a tècnic/a o com a tècnic/a superior, i facilitar alhora, mitjançant el crèdit FCT, un primer contacte amb el món laboral que els permet enfrontar-se a la recerca de feina amb una certa experiència professional.

Què hem aconseguit?

Els resultats aconseguits amb les promocions que s'han graduat fins ara en el nostre institut com a tècnics/ques o tècnics/ques superiors han estat positius quant a inserció laboral. Una bona part de l'alumnat que ha obtingut la titulació ha trobat una feina relacionada directament amb els estudis realitzats, cosa que ens dóna ànims a tots plegats, alumnes i professors, per tal de continuar la nostra tasca amb empenta i il·lusió.

 

Estàs aquí:Home