Pràctiques cicles formatius

Cicles formatius: formació en centres de treball (FCT)

En el marc de l'actual formació professional, la totalitat de cicles formatius incorporen un crèdit denominat Formació en Centres de Treball, la finalitat del qual és l'apropament entre el món acadèmic i el món laboral. Al batxillerat, aquest crèdit és optatiu.

El crèdit FCT aconsegueix que l'alumne/a inclogui al seu currículum els coneixements necessaris per afavorir la seva incorporació al món laboral i, alhora, permet a l'empresa o entitat el contacte amb el món acadèmic i amb els seus futurs tècnics.

L'objectiu que creiem més important, des del nostre institut, és que els alumnes puguin posar en pràctica els coneixements i actituds envers la seva professió, adquirits a l'escola, en un ambient real de treball, on es familiaritzaran amb els avenços tecnològics, així com amb l'organització i normativa laboral, cosa que farà més fàcil la seva incorporació al món laboral en el futur.

L'avaluació d'aquest crèdit és contínua durant l'estada de l'alumne a l'empresa. Aquesta estada està sempre controlada per un responsable de l'empresa i tutorada pel professorat responsable de les pràctiques (tutor/a de pràctiques), que controla el compliment dels objectius i corregeix, si és necessari, les deficiències.

L'Institut, al marge de les eines establertes pel Departament d'Ensenyament i les entitats empresarials que han signat convenis de col·laboració, té una àmplia experiència en contactes amb el món empresarial i hospitalari des del curs 1981-1982.

 

Estàs aquí:Home